Företaget

Lennart Faijermo

 • Har en bakgrund med arbete i jordbruk, verkstadsindustri, renhållning och åkeri innan utbildningen på HKR Kristianstad
 • Blev färdig miljöingenjör vid HKR Kristianstad med magisterutbildning i management miljö, arbetsmiljö och kvalitet 2005
 • 2006 startar MiljöKvalitetSupport och ombildas 2017 till EQsupport AB
 • Har arbetat som ansvarig för miljö arbetsmiljöfrågor i mekanisk tillverkningsindustri, bilverkstad/försäljning och administrativ kontorsverksamhet
 • Har haft anställningar som miljö controller, miljö- och kvalitetsansvarig, miljöinspektör och arbetsmiljöingenjör

EQsupport

EQsupport erbjuder miljö- arbetsmiljö och kvalitetsupport till företag, organisationer och föreningar med behov av en målinriktad verksamhet

Rätt utförd support ger bättre ekonomi, miljö, arbetsmiljö och kvalitetsförbättringar

EQsupport utför tjänster efter behov inom miljö/arbetsmiljö/kvalitet exempelvis;

 • Internrevision, avvikelsehantering, uppgradering av ISO 14001, 9001, 45001 och Swedac-ackrediterad verksamhet
 • EQsupport genomför företagssupport vid införande av egenkontroll
 • Utredning rådgivning kontakt och upprättande av underlag angående  tillståndsfrågor till länsstyrelse eller miljökontor. Support till färdigt beslut.
 • Upprättande av årsvis miljörapport för rapportering i SMP
 • Systematiskt arbetsmiljö/brandskyddsarbete
 • Utbildning
 • Riskanalys med bedömning, yttre inre miljö
 • Miljö- kvalitetsansvarig stand-in under mamma/pappaledighet eller andra tillfälliga orsaker
 • Miljöutredning, miljökonsekvensbeskrivning (